Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam: Đình, cha, nh thờ, thnh thất, đền miếu, lễ hội, tu viện, âm điện, lăng tẩm…

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Địa chí ...-1252-TG.Mai Thanh Hải-NXB.VHTT-VHóa-(274)trsố-STL10651-10.09.2014Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam: Đình, cha, nh thờ, thnh thất, đền miếu, lễ hội, tu viện, âm điện, lăng tẩm…
Mã: 274-10.651STL
Ngày XB: 2008
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)