Địa chí văn hoá TP.HCM: 2 tập

Tác giả:
 

T.1: Sách trình bày lịch sử địa lý, lịch sử TP.HCM, và lược sử TP.HCM.

T.2: Nêu lên một số đặc điểm, nền văn học Tp. Là một bộ phận khắng khít với nền văn học Việt Nam. Mục đích của cuốn sách là cung cấp một số tư liệu, một phần thư mục và gợi ý để bạn đọc dễ dàng nghiên cứu và tìm hiểu.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Địa chí ...-1253-TG.GS.Trần Văn Giàu ...-NXB.TPHCM ...-VHóa-(2 cuốn) (275,276)trsố-STL816,STL818-10.09.2014Địa chí văn hoá TP.HCM: 2 tập
Mã: 275-816STL 276-818STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)