Địa danh văn hoá Việt Nam: T.1

Tác giả:
 

Giới thiệu các địa danh khảo cổ học được thực hiện khai quật một cách khoa học, song chiếm tỷ lệ không nhiều. Tất cả các địa danh KCH được sắp xếp theo abc tên gọi của địa danh theo trật tự của loại sách tự điển. Với công trình này bạn đọc có thể tiếp cận hơn một ngàn di tích KCH của nước ta, bạn có thể chọn một số địa danh có giá trị để tìm hiểu nghiên cứu hoặc trực tiếp đến đó để thực hiện sở nguyện, sở thích của mình đối với các dấu tích văn hoá cổ xưa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Địa danh ... (T1)-1254-TG.Bùi Thiết-NXB.TN ...-VHóa-(2 cuốn) (277,278)trsố-STL3229,STL4064-10.09.2014Địa danh văn hoá Việt Nam: T.1
Mã: 277-3229STL 278-4064STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)