Đình chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam

Tác giả:
 

Đất nước trải qua bao nhiêu thăng trầm thay đổi nên khó có thể nói chính xác có bao nhiêu đình chùa, thành quách, đình miếu còn tồn tại. Tập sách này giới thiệu đến bạn đọc những thành, lũy, đền, tháp, đình, chùa, miếu…ở Việt nam. Giúp bạn đọc có cơ hội tìm hiểu đến kiến trúc đình chùa lăng tẩm nổi tiếng ở Việt nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đình ...-1255-TG.Trần Mạnh Thường-NXB.VHTT ...-VHóa-(3 cuốn) (279 ... 281)trsố-STL5705 ... STL5707-11.09.2014Đình chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam
Mã: 279-5705STL 280-5706STL 281-5707STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)