Đình miếu và lễ hội dân gian: Văn hóa dn gian cổ truyền Việt Nam

Tác giả:
 

Hiện nay bên cạnh việc xây dựng và phát triển KHKT thì việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hoá của dân tộc cũng không kém phần quan trọng . Xuất phát từ yêu cầu đó nhà văn, nhà khảo cứu Sơn Nam đã cho ra đời quyển sách” Đình miếu và lễ hội dân gian “ này nhằm giới thiệu đến bạn đọc về những nét văn hoá dân gian của dân tộc giúp hiểu rõ hơn và phát huy bảo vệ truyền thống dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đình ...-1258-TG.Sơn Nam-NXB.TPHCM-VHóa-(288)trsố-STL1576-11.09.2014Đình miếu và lễ hội dân gian: Văn hóa dn gian cổ truyền Việt Nam
Mã: 288-1576STL
Ngày XB: 1992
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)