Đình Nam Bộ tín ngưỡng và nghi lễ: Văn hóa dân gian cổ truyền

Tác giả: , ,
 

Giới thiệu những nét cơ bản về đình Nam Bộ, những tín ngưỡng và nghi lễ trong quá khứ để bạn đọc dễ tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo và học tập.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đình ...-1260-TG.Huỳnh Ngọc Trảng-NXB.TPHCM ...-VHóa-(292)trsố-STL1622-11.09.2014Đình Nam Bộ tín ngưỡng và nghi lễ: Văn hóa dân gian cổ truyền
Mã: 292-1622STL
Ngày XB: 1993
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)