Đình và đền Hà Nội ( Đã xếp hạng di tích lịch sử văn hoá)

Tác giả:
 

Sách giới thiệu 173 ngôi đình, đền ở Hà Nội giúp bạn đọc có cái nhìn cơ bản và hệ thống các công trình kiến trúc văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đình ...-1261-TG.Nguyễn Thế Long-NXB.VHTT-VHóa-(2 cuốn) (293,294)trsố-STL9033,STL9034-11.09.2014Đình và đền Hà Nội ( Đã xếp hạng di tích lịch sử văn hoá)
Mã: 293-9033STL 294-9034STL
Ngày XB: 2005
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)