Đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục: Công tác quản lý, lãnh đạo nhà trường: Dành cho Hiệu trưởng

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0557-Đổi mới căn bản ...-0557-TG.Tăng Bình - Ái Phương ...-NXB.Thời Đại-KHGD-40-STT3876-10.06.2014Đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục: Công tác quản lý, lãnh đạo nhà trường: Dành cho Hiệu trưởng
Mã: 40-3.876STT
Ngày XB: 2012
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)