Đối thoại các nền văn hóa: Malaysia

Tác giả:
 

Malaysia ngày nay đang trở thành một thế lực công nghiệp mới đi đầu trong các hoạt động của ASEAN và có tiếng nói trong lượng trong bang giao quốc tế. Đây là nơi mà truyền thống và hiện đại luôn xen lẫn với nhau. Hệ thống đường cao tốc hiện đại nhất Đông Nam Á chạy ngang bên cạnh những xóm làng yên bình và những mái nhà lợp lá cọ. Có sự liên tục rõ ràng giữa các thế hệ trong nếp sống hàng ngày và những tập quán của người dân, thể hiện sự kính trọng có gốc rễ xâu sắc của lớp trẻ đối với di sản của cha ông.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đối thoại ...-1270-TG.Trịnh Huy Hóa (bd)-NXB.Trẻ-VHóa-(307)trsố-STL7865-11.09.2014Đối thoại các nền văn hóa: Malaysia
Mã: 307-7865STL
Ngày XB: 2004
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)