Đối thoại các nền văn hóa: Nhật Bản

Tác giả:
 

Sách giới thiệu về điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, lịch sử và nền kinh tế cho đến ngôn ngữ, tôn giáo, lễ hội, phong tuc, lối sống… của đất nước Nhật Bản.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đối thoại ...-1273-TG.Trịnh Huy Hóa (bd)-NXB.Trẻ-VHóa-(2 cuốn) (310,311)trsố-STL6389,STL6391-11.09.2014Đối thoại các nền văn hóa: Nhật Bản
Mã: 310-6389STL 311-6391STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)