Đối thoại các nền văn hóa: Trung Quốc

Tác giả:
 

Trung Hoa là quê hương của một trong những nền văn minh cổ xưa nhất còn tồn tại đến tận bay giờ. Ngày xưa nó từng có ảnh hưởng lớn đến những nền văn hoá láng giềng, đóng góp cho nhân loại vô số những phát minh vẫn còn hiện diện đến nay. Ngày nay Trung Hoa vẫn luôn phát huy sức ảnh hưởng của minh đến Thế giới hiện đại. Khối dân cư khổng lồ chiếm 1,5 nhân loại, đang phấn đấu để hiện đại hoá đất nước mình với sự che chở của một gia tài văn hoá vĩ đại đến huyền thoại.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đối thoại ...-1278-TG.Trịnh Huy Hóa (bd)-NXB.Trẻ-VHóa-(4 cuốn) (317 ... 320)trsố-STL6379 ... STL6382-11.09.2014Đối thoại các nền văn hóa: Trung Quốc
Mã: 317-6380STL 318-6381STL 319-6382STL 320-6379STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)