Đông Nam Á những vấn đề Văn hoá – Xã hội

Tác giả:
 

Sách phản ánh lich sử các tộc người cùng phong tục tập quán của họ ở khu vực, đồng thời cũng nêu bật sự hình thành các loại hình nhân chủng , vấn đề dân tộc ở một số nước, đi xâu vào tìm hiểu về nhà ở, lễ hội, các hình thức tổ chức lễ hội tại các nước Đông Nam Á và Việt Nam. Ngoài ra còn thể hiện sự phong phú của các loại hình văn hoá, đó là sự bean bỉ sáng tạo của các dân tộc trong cuộc đấu tranh với thiên nhiêntừ nhiều thế kỷ qua.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

  • continue nói:

    Virtually all of what you mention is astonishingly accurate and that makes me ponder why I had not looked at this with this light previously. This particular piece truly did switch the light on for me as far as this specific issue goes. Nevertheless there is 1 issue I am not really too comfortable with and whilst I make an effort to reconcile that with the main theme of your point, allow me observe exactly what all the rest of your subscribers have to say.Nicely done.

Sách liên quan

ĐNÁ ...-1279-TG.Nhiều tác giả-NXB.ĐHQG TPHCM-VHóa-(4 cuốn) (321 ... 324)trsố-STL3326 ... STL3329-11.09.2014Đông Nam Á những vấn đề Văn hoá – Xã hội
Mã: 321-3326STL 322-3327STL 323-3328STL 324-3329STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)