Gia đình Nhật Bản

Tác giả:
 

Sách trình bày các vấn đề thuộc văn hoá Nhật Bản như hôn nhân, gia đình và mối quan hệ trong gia đình, một số chức năng cơ bản của gia đình, hay gia đình và xã hội.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Gia đình ...-1284-TG.Trần Mạnh Cát-NXB.KHXH-VHóa-(343)trsố-STL8911-11.09.2014Gia đình Nhật Bản
Mã: 343-8911STL
Ngày XB: 2004
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)