Gia lễ xưa và nay

Tác giả:
 

Sách trình bày những phong tục, tập quán, nghi thức, lễ nghĩa trong gia đình người Việt xưa và nay, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bản sắc văn hoá của dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Gia lễ ...-1286-TG.Phạm Côn Sơn-NXB.TH Đồng Tháp-VHóa-(346)trsố-STL2320-11.09.2014Gia lễ xưa và nay
Mã: 346-2320STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)