Giao lưu văn hóa đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo

Tác giả:
 

Sách đề cập đến những vấn đề lý luận chung về giao lưu văn hoá mối quan hệ biện chứng giữa cái nội sinh và cái ngoại sinh trong giao lưu văn hoá ; Đánh giá vai trò tác động của các nhân tố văn hoá truyền thống, các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá hiện nay. Bên cạnh đó còn phân tích thực trạng giao lưu văn hoá nghệ thuật hiện nay, đề xuất những giải pháp góp phần xây doing nền văn hoá nghệ thuật dân tộc hiện đại và nhân văn.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giao lưu ...-1289-TG.PTS.Phạm Duy Đức-NXB.CTQG ...-VHóa-(349)trsố-STL2312-11.09.2014Giao lưu văn hóa đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo
Mã: 349-2312STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)