Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam

Tác giả: , , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giao thoa ...-1693-TG.Lê Thanh Bình-NXB.CTQG-VHóa-(2 cuốn) (1347,1348)-STL13194,STL13195-06.10.2014Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam
Mã: 1347-13.194STL 1348-13.195STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: , , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)