Giáo trình các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT các thể loại báo chí ...-0319-TG.Dương Xuân Sơn-NXB.GDVN-Báo chí-(2 cuốn) 59 đến 60-STL13724 đến STL13725-03.04.2014Giáo trình các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật
Mã: 59-13.724STL 60-13.725STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)