Giáo trình chính sách tiền tệ lý thuyết và thực tiễn: Dành cho đào tạo sau đại học

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Chính sách tiền tệ ...-0086-TG.PGS.TS.Lê Quốc Lý-NXB.CTQG-KTQL-313-STL14000-18.03.2014Giáo trình chính sách tiền tệ lý thuyết và thực tiễn: Dành cho đào tạo sau đại học
Mã: 313-14.000STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)