Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Đại cương truyền thông QT-0331-TG.PGS.TS.Lê Thanh Bình (Chủ biên)-NXB.TT và Truyền Thông-QC-38-STL13741-03.04.2014Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế
Mã: 38-13.741STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)