Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Đàm phán thương mại QT-0087-TG.PGS.TS.NGƯT.Nguyễn Văn Hồng (Chủ biên)-NXB.TKê-KTQL-314-STL14001-18.03.2014Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế
Mã: 314-14.001STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)