Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Khám phá nghề biên tập-0320-TG.Ngọc Trân-NXB.Trẻ-Báo chí-(2 cuốn) 61 đến 62-STL13726 đến STL13727-03.04.2014Khám phá nghề biên tậpDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:61-13.726STL 62-13.727STL
Phỏng vấn báo chí-0323-TG.Benjamin Ngo (Biên soạn)-NXB.Trẻ-Báo chí-(2 cuốn) 67 đến 68-STL13732 đến STL13733-03.04.2014Phỏng vấn báo chíDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:67-13.732STL 68-13.733STL
GT Đàm phán thương mại QT-0087-TG.PGS.TS.NGƯT.Nguyễn Văn Hồng (Chủ biên)-NXB.TKê-KTQL-314-STL14001-18.03.2014Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế
Mã: 314-14.001STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)