Giáo trình du lịch văn hóa: ( Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0518-GT DL văn hóa ...-0518-TG.TS.Trần Thuý Anh (Chủ biên) ...-NXB.GDVN-ĐLDL-891-STL14195-03.06.2014Giáo trình du lịch văn hóa: ( Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ)
Mã: 891-14.195STL
Ngày XB: 2014
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)