Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0559-GT Đường lối CM ...-0559-TG.Tập thể TG.TS.Nguyễn Viết Thông ...-NXB.CTQG-TL Đảng-395-STL14217-10.06.2014Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Mã: 395-14.217STL
Ngày XB: 2009
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)