Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0533-GT giao tiếp trong KD-0533-TG.Chủ biên.PGS.TS.Hoàng Văn Hoa ...-NXB.ĐHKT Quốc Dân ...-KTQL-335-STL14211-04.06.2014Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh
Mã: 335-14.211STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)