Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Giao tiếp trong KD-0089-TG.Chủ biên.PGS.TS.Hoàng Văn Hoa ...-NXB.ĐHKT Quốc Dân-KTQL-316-STL14003-18.03.2014Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh
Mã: 316-14.003STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)