Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Giáo trình tái bản có chỉnh lý, bổ sung, dung cho đào tạo thẩm phán, kiểm soát viên, luật sư, được hoàn thành với sự tài trợ viết bài của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Giáo trình tái bản có chỉnh lý, bổ sung, dung cho đào tạo thẩm phán, kiểm soát viên, luật sư, được hoàn thành với sự tài trợ viết bài của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica
Mã: 468-14.527STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)