Giáo trình kỹ năng thuyết trình

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0534-GT kỹ năng thuyết trình-0534-TG.Chủ biên.PGS.TS.Dương Thị Liễu-NXB.ĐHKT Quốc Dân ...-KTQL-(2 cuốn) 336 đến 337-STL14212 đến STL14213-04.06.2014Giáo trình kỹ năng thuyết trình
Mã: 336-14.212STL 337-14.213STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)