Giáo trình kỹ năng thuyết trình

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Kỹ năng thuyết trình-0090-TG.Chủ biên.PGS.TS.Dương Thị Liễu-NXB.ĐHKT Quốc Dân-KTQL-317-STL14004-18.03.2014Giáo trình kỹ năng thuyết trình
Mã: 317-14.004STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)