Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Luật Hành chính VN-0108-TG.PGS.TS.Nguyễn Cửu Việt-NXB.CTQG-PL-444-STL14022-24.03.2014Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Mã: 444-14.022STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)