Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam : (Dùng cho hệ cử nhân chính trị )

Tác giả:
 

Sách gồm 2 phần chính là lý luận văn hoá và đường lối văn hoá của Đảng. Hai phần này không tách rời mà đan xen với nhau, sự phát triển về lý luận thúc nay quá trình hoàn thiện đường lối sẽ tạo điều kiện để lý luận thâm nhập vào thực tiễn, soi sáng thực tiễn.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giáo trình ...-1290-TG.GS.TS.Trần Văn Bính ...-NXB.CTQG ...-VHóa-(350)trsố-STL5310-11.09.2014Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam : (Dùng cho hệ cử nhân chính trị )
Mã: 350-5310STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)