Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ lý luận chính trị cao cấp

Tác giả:
 

Giáo trình được viết dưới hình thức các chuyên đề, trong đó có sự liên kết chặt chẽ các vấn đề lý luận, quan điểm, đường lối văn hoá của Đảng và những vấn đề thực tiễn đang nảy sinh trong đời sống văn hoá dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giáo trình ...-1291-TG.GS.TS.Trần Văn Bính ...-NXB.CTQG-VHóa-(5 cuốn) (351 ... 355)trsố-STL6035,6037,6038,6200,6201-12.09.2014Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ lý luận chính trị cao cấp
Mã: 351-6035STL 352-6037STL 353-6038STL 354-6200STL 355-6201STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)