Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Lý thuyết tài chính tiền tệ-0091-TG.Đồng Chủ biên.PGS.TS.Phan Thị Cúc ...-NXB.TKê-KTQL-318-STL14005-18.03.2014Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ
Mã: 318-14.005STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)