Giáo trình Marketing căn bản

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Marketing căn bản-0093-TG.TS.Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên)-NXB.KTế TP.HCM-KTQL-320-STL14007-18.03.2014Giáo trình Marketing căn bản
Mã: 320-14.007STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)