Giáo trình Marketing căn bản: Dành cho sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng khối kinh tế

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Marketing căn bản-0094-TG.GS.TS.Trần Minh Đạo (Chủ biên)-NXB.GDVN-KTQL-321-STL14008-18.03.2014Giáo trình Marketing căn bản: Dành cho sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng khối kinh tế
Mã: 321-14.008STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)