Giáo trình Marketing căn bản: Dành cho sinh viên khối kinh tế các trường kỹ thuật

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Marketing căn bản-0095-TG.Nguyễn Tiến Dũng-NXB.GDVN-KTQL-322-STL14009-18.03.2014Giáo trình Marketing căn bản: Dành cho sinh viên khối kinh tế các trường kỹ thuật
Mã: 322-14.009STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)