Giáo trình Marketing căn bản: Dùng trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế/

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Marketing căn bản-0096-TG.ThS.Phạm Thị Huyền - TS.Vũ Huy Thông-NXB.GDVN-KTQL-323-STL14010-18.03.2014Giáo trình Marketing căn bản: Dùng trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế/
Mã: 323-14.010STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)