Giáo trình Marketing du lịch

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hội hè ...-1333-TG.Toan Ánh-NXB.TPHCM-VHóa-(6 cuốn) (484 ... 489)trsố-STL5711 ... STL5716-16.09.2014Hội hè – đình đám Việt NamDanh mục: ,
Phân loại: , , , , ,
Mã:484-5711STL 485-5712STL 486-5713STL 487- 5714STL 488-5715STL 489- 5716STL
GT Marketing Du lịch-0041-TG.TS.Hà Nam Khánh Giao-NXB.TH TPHCM-DL-(2 cuốn) 886 đến 887-STL13951 đến STL13952-12.03.2014Giáo trình Marketing du lịch
Mã: 886-13.951STL 887-13.952STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)