Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0519-GT Nghiệp vụ nhà hàng-0519-TG.TS.Hà Nam Khánh Giao ...-NXB.TH TPHCM-ĐLDL-892-STL14196-04.06.2014Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng
Mã: 892-14.196STL
Ngày XB: 2011
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)