Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Nghiệp vụ Nhà hàng-0042-TG.TS.Hà Nam Khánh Giao ...-NXB.TH TPHCM-DL-(2 cuốn) 888 đến 889-STL13953 đến STL13954-12.03.2014Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng
Mã: 888-13.953STL 889-13.954STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)