Giáo trình nhập môn công tác xã hội

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Nhập môn ...-0271-TG.TS.Mai Thị Kim Thanh-NXB.GDVN-XHHọc-(2 cuốn) 159 đến 160-STL13590 đến STL13591-02.04.2014Giáo trình nhập môn công tác xã hội
Mã: 159-13.590STL 160-13.591STL
Ngày XB: 2011.
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)