Giáo trình nhập môn công tác xã hội

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giáo trình nhập môn công tác xã hội
Mã: 138-11888STL, 139-11889STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại:
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)