Giáo trình pháp luật đại cương

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Pháp luật đại cương ...-258-Chủ biên.TS.Nguyễn Hợp Toàn-NXB.ĐHKT Quốc Dân-PL-(3 cuốn) 393 đến 395-STL13545 đến STL13547-01.04.2014Giáo trình pháp luật đại cương
Mã: 393-13.545STL 394-13.546STL 395-13.547STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)