Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT PP luận NCKH-0289-TG.Vũ Cao Đàm-NXB.GDVN-KHGD-(2 cuốn) 298 đến 299-STL13638 đến STL13639-02.04.2014Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Mã: 298-13.638STL 299-13.639STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)