Giáo trình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế: Dùng cho đào tạo Đại học hành chính

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

14421_GT quan ly nha nuoc tren cac linh vuc kinh teGiáo trình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế: Dùng cho đào tạo Đại học hành chính
Mã: 402-14.421STL
Ngày XB: 2004
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)