Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0520-GT QTKD khách sạn-0520-TG.Đồng chủ biên.PGS.TS.Nguyễn Văn Mạnh ...-NXB.ĐHKT Quốc Dân ...-ĐLDL-(2 cuốn) 893 đến 894-STL14197 đến STL14198-04.06.2014Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Mã: 893-14.197STL 894-14.198STL
Ngày XB: 2013
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)