Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0521-GT QTKD lữ hành-0521-TG.Chủ biên.PGS.TS.Nguyễn Văn Mạnh ...-NXB.ĐHKT Quốc Dân ...-ĐLDL-895-STL14199-04.06.2014Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Mã: 895-14.199STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)