Giáo trình quản trị kinh doanh: Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

QTKD ... (Tên bìa sách và Tên sách ...)-0330-TG.Đồng chủ biên.GS.TS.Nguyễn Thành Độ ...-NXB.ĐHKT Quốc Dân ...-KTQL-312-STL13740-03.04.2014Giáo trình quản trị kinh doanh: Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp
Mã: 312-13.740STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)