Giáo trình tài trợ thương mại quốc tế

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Tài trợ thương mại QT-0099-TG.PGS.TS.Nguyễn Thị Quy (Chủ biên)-NXB.TKê-KTQL-326-STL14013-20.03.2014Giáo trình tài trợ thương mại quốc tế
Mã: 326-14.013STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)