Giáo trình thương mại quốc tế: Lý thuyết và bài tập có lời giải: (Lý thuyết & chính sách hội nhập kinh tế quốc tế): Số liệu kinh tế - thương mại thế giới cập nhật đến năm 2010

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Thương mại QT - LT & BT có lời giải-0100-TG.Đinh Thị Liên-NXB.LĐXH-KTQL-327-STL14014-20.03.2014Giáo trình thương mại quốc tế: Lý thuyết và bài tập có lời giải: (Lý thuyết & chính sách hội nhập kinh tế quốc tế): Số liệu kinh tế - thương mại thế giới cập nhật đến năm 2010
Mã: 327-14.014STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)