Giáo trình văn hóa kinh doanh

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0489-GT văn hóa KD-0489-TG.Chủ biên PGS.TS.Dương Thị Liễu-NXB.ĐHKT Quốc Dân-VHóa-(2 cuốn) 1476 đến 1477-STL14164 đến STL14165-30.05.2014Giáo trình văn hóa kinh doanh
Mã: 1476-14.164STL 1477-14.165STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)