Hà Nội văn hóa và phong tục: Hưởng ứng cuộc vận động viết về Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội ngàn năm văn hiến

Tác giả:
 

Nội – Thăng Long xưa, trải qua ngàn năm người dân đã can cù khan khai đất đai, mở mang nghề nghiệp, sáng tạo ra bao của cải vật chất và tinh thần. Cuốn “ Hà Nội văn hoá và phong tục” giới thiệu chân dung nhiều màu sắc của Thăng Long Hà Nội, mang đến cho bạn đọc nhiều tư liệu phong phú trong việc nghiên cứu về Hà Nội – Thủ đô yêu dấu của chúng ta.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Cơ sở VHVN-1210-TG.Lê Văn Chưởng-NXB.Trẻ ...-VHóa-(9 cuốn) (147 ... 155)trsố-STL6146 … 6150,STL6152 … STL6155-08.09.2014Cơ sở văn hóa Việt NamDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:146-6145STL 147-6146STL 148-6147STL 149-6148STL 150-6149STL 151-6150STL 152-6152STL 153-6153STL 154-6154STL 155-6155STL
Hà Nội ...-1293-TG.Lý Khắc Cung-NXB.TN ...-VHóa-(2 cuốn) (405,406)trsố-STL1959,STL1960-12.09.2014Hà Nội văn hóa và phong tục: Hưởng ứng cuộc vận động viết về Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội ngàn năm văn hiến
Mã: 405-1959STL 406-1960STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)